Žagarstvo Melu predstavitev

Melu Prima je del glavnega podjetja Melu mizarstvo. Za širitev podjetja smo se odločili da bi zagotovili stalen nadzor nad kvaliteto. Tako lahko kupimo kvalitetno hlodovino z bližnjih gozdov, s čimer spodbujamo lokalno predelavo, zaradi bližine lokacije zmanjšujemo transportne stroške in obenem vplivamo na zmanjšano onesnaževanje z izpušnimi plini. V Melu Prima hlodovino predelamo v polizdelke, iz katerih v mizarstvu izdelamo končni izdelek. Večino pol-izdelkov izdelamo za lastno nadaljno proizvodnjo, večsclojne križno lepljene plošče pa tudi za  prodajo.

Kvaliteta se ne meri le pri izbiri lesa ampak je pomemben tudi način sušenja lesa in ali je le ta primerno suh za nadaljno obdeavo. V Bočni imamo 4 sušilnice - 2 klasični in 2 vakuumski.

Klasična sušilnica lesa je primerna za sušenje vseh vrst lesa. Les v komori miruje, se pa v njej, po natančno določenem režimu za posamezno vrsto in debelino lesa menjuje klima zraka.Temperatura, pretok zraka, vlaženje in režim sušenja so odvisni od vrste in debeline sušenega lesa. Les sušimo z najvišjo dopustno temperaturo in v hitrem gibanju zraka, tako se les posuši v najkrajšem možnem času. 

Pri vakuumskem sušenju gre za sušenje v pregreti pari, le da je zaradi podtlaka temperatura znižana. Podtlak  ugodno vpliva tudi na pretok vode v lesu. Pri znižanem tlaku se les suši z notranjim izparevanjem pri zelo nizkih temperaturah, kar je pomembno zlasti pri lesnih vratah, ki so občutljive na visoke temperature (hrast, javor). Pomembno je tudi dejstvo, da sušenej poteka pri znatno manjši prisotnosti kisika , kar zmanjšuje možnost obarvanja. Sušenje v vakuumu znižuje temperaturo destilacije , zato se izparljivi deli smol izločijo, ostanki pa kristalizirajo, kar preprečuje kasnejše iztekanje smole.

Vakuumska sušilnica je primerna za sušenje vseh vrst lesa.

Podjetje Melu sledi trajnostni politiki. Tudi v proizvodnem obrati Melu Prima smo se odločili uvesti krožni proces proizvodnje. Z uvedbo peletirnega sistema iz odpadega lesa izdelujemo pelete s katerimi se ogrevamo, nekaj pa jih tudi prodamo.

Naše življenje je odvisno od narave, zato se moramo truditi, da jo ohranimo pri zdravju.  Na to kako izdelek  oziroma storitev vpliva na naravo in njeno nesnaženje je potrebno misliti že pred nakupom izdelka, saj ima le ta tudi svoj konec. Pomembno je, da je izdelek naraven, tako med uporabo in ob koncu svojega življenskega cikla nima negativnega vpliva na okolje.