Program razvoja podeželja

Nakup nove tehnološke opreme za primarno proizvodnjo.

Povzetek

Za nakup Strojne linije za izdelavo pelet, Horizontalnega tračnega žagalnega stroja in Linije za robljenje desk in razrez prizm je podjetje Melu mizarstvo d.o.o. prejelo  finančno pomoč iz podukrepa 8.6. "Nakup nove tehnološke opreme za primarno proizvodnjo". S podprto investicijo želi podjetje izboljšati nominalno kapaciteto žaganja lesa. Novi stroji bodo povečali kakovost prodajnih artiklov, zmanjšali stroške  drugih storitev in ponudili nova delovna mesta.

Glavne dejavnosti

Dejavnost podjetja temelji na tradicionalnosti in odgovornosti strankam in okolju ter zagotavljanju visoke kvalitete ter zanimivega dizajna. Vsi zaposleni v podjetju smo usmerjeni v doseganje standardov odličnosti tako v proizvodnji kot v celotnem delovanju podjetja.

Naši cilji na področju proizvodnje so sledeči:

 •  redno posodabljanje tehnološke opreme,
 • vlaganje v zmogljivejšo tehnološko opremo,
 • vlaganje v okolju prijazno tehnološko opremo, ki nam omogoča učinkovito rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in prispeva k zmanjšanju količine odpadkov,
 • uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov,
 • razvoj novih programov in novih rešitev na področju dela.
 • Tudi v prihodnje si bomo prizadevali delovati na področju modernizacije proizvodnje.

Specifični cilj naložbe:

 • v proizvodnjo uvesti nov stroj za čeljenje, horizontalno tračni žagalni stroj ter sušilnico,
 • optimizirati proizvodnjo,
 •  doseči večjo produktivnosti,
 •  dvig kakovosti našega dela,
 • še bolj dosledno upoštevanje zahtev naših kupcev,
 • pridobivanje novih kupcev,
 • boljši delovni pogoji za zaposlene,
 • okrepiti doprinos k varovanju okolja.

Pričakovani rezultati:

 • lažji pristop k izdelavi lesenih izdelkov,
 • znižanje stroškov proizvodnje,
 • zmanjšanje sodelovanja z zunanjimi kooperanti in posledično zmanjšanje stroškov,
 • doseganje višje dodane vrednosti proizvodov, zagotavljanje krajših dobavnih rokov,
 • dodatno zaposlovanje
 • povečanje prodaje (2019/2016 -> 57,33 %),
 • povečanje dodane vrednosti podjetja (20219/2016 -> 34,27 %

Program razvoja podeželja

- Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

- Spletna stran  programa razvoja podeželja:  www.program-podezelja.si/