Naložbe, sofinancirane iz strukturnih in investicijskih skladov.

1. Vavčer za digitalni marketing

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelavo spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vavčer za digitalni marketing

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

2. Leseni mehanizem za pogon drsnih vrat, vpet na izboljšan podboj

Namen naložbe: Uvesti nov izdelek  na področju obdelave lesa z visoko estetsko in dodano vrednostjo z izvedbo investicije v nov tehnološki proces.

Glavni cilji naložbe:

  • Uvajanje novega izdelka na trg;
  • Dvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije; materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;

Rezultat:
Zmanjšanje odpada za 3% pri sami izdelavi.
Zmanjšanje ogljičnega odtisa za 2.199,98 kg na letni ravni.
Prihranek materiala v višini 5% na letni ravni.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Vavčer za digitalni marketing

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

3. Zagon proizvodnje po epidemiji in razvoj novih izdelkov

Opis operacije: V okviru operacije bomo investirali v novo tenhološko opremo, ki nam bo doprinesla spremembe pri izdelavi izdelkov, ki jih že proizvajamo, ter izdelavo novih izdelkov, ki so plod lastnega razvoja. S projektom želimo proizvodnjo ponovno zagnati in zagotoviti delo vsem zaposlenim, za katere uveljavljamo tudi stroške plač.

Glavni cilji operacije so:
 - nakup dveh novih strojev (robna brusilka in večnamenska stiskalnica),
- uvajanje novega izdelka na trg,
- dvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije; materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo,
- ohranjanje delovnih mest,
- ponovni zagon proizvodnje,
- zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetja v času COVID19 krize,
- povečanje dodane vrednosti podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vavčer za digitalni marketing

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.