Priporočeni podboji za vrata Ecoline

Objemni podboji

Podboji se izbirajo glede na drevesno vrsto.

K notranjim vratom Ecoline v trdih lesovih (hrast, oreh, macesen) ustreza podboj Cultura 70 Trdi les.

Cultura 70 Trdi les

Notranjim vratom v mehkem lesu (domača smreka, nordijska smreka) ustrezajo podboji Cultura Smreka 70 in Melu 70.

Cultura Smreka 70

Melu 70

Ecoline notranjim vratom ( v vseh vrstah lesa) lahko izbere tudi Inline (nevidni – vgradni) Alu podboj ali vetrolov – okvirni podboj.

Alu podboj

Okvirni podboji - vetrolovi

Okvirni podboj

Vetrolov 2A

Okvirni podboj z nadsvetlobo

Vetrolov 3A

Vetrolov 1A

Vetrolov 4A